Leishmania

 

Leishmania is een ziekte die in de warme landen (het mediterane gebied) wordt opgelopen.

De Leishmania-parasiet wordt overgebracht door zandvliegjes.

Deze zandvliegjes hebben we niet in Nederland, dus een hond met Leishmania is NIET besmettelijk

voor mens of dier hier in Nederland.

 

Met name in endemische gebieden is de kans groot dat een hond met Leishmania is besmet.

Echter, slechts een klein deel van deze geïnfecteerde dieren zal de ziekte Leishmaniasis ontwikkelen.

Een groot deel zal er niet ziek van worden.

 

Bij die dieren die er wel ziek van kunnen worden, houdt de parasiet zich schuil in het beenmerg

en lymfatisch weefsel (milt, lymfknopen). Zolang de parasiet zich schuilhoudt is de hond niet ziek

(en ook de titer is negatief).

Als er een weerstandsdaling optreedt kan de ziekte zelf ontstaan.

De incubatieperiode kan wel 7 jaar zijn.

 

Zodra de parasiet tevoorschijn komt uit deze ‘schuilplaatsen’ zorgt de afweer van de hond voor

de aanmaak van antichamen. Deze antilichamen vallen de parasiet aan (een parasiet is een antistof),

hierdoor vormt zich een antilichaam-antistof-complex en juist dit complex veroorzaakt schade aan het

lichaam doordat het ‘vastloopt’ .

Deze schade veroorzaakt niet meteen zichtbare symptomen, wel zijn er klinische afwijkingen in het bloed

te zien. Naarmate het langer duurt en het ernstiger wordt gaan we ook de symptomen zien.

 

Dus is het in feite juist door deze eigen afweerreactie van het lichaam dat het dier ziek wordt. 

Hoe sterker de afweer reactie van het lichaam des te ernstiger de ziekte.

De titer die we meten, dat zijn de antilichamen, dus de afweerreactie van het lichaam. 

Hoe hoger de titer dus, des te ernstiger de ziekte.

 

 

Symptomen:________________________________________________________________             

De antilichaam-antistof complexen veroorzaken vooral schade aan nieren, lever, huid en gewrichten.

De klinische symptomen waarmee een hond met Leishmaniasis zich presenteert zijn heel verschillend

en afhankelijk van de ernst zijn er een of meerdere symptomen.

 

Verminderd uithoudingsvermogen, snel moe

Vermageren

Veel drinken, veel plassen (niersymptomen), mogelijk eiwit in de urine

Huidafwijkingen, huidontsteking, kale plekken, soms huidknobbels. Er is GEEN JEUK!

Van been wisselende kreupelheid, stijfheid

Mogelijk braken, diarree

Vergrote lymfknopen, vergrote milt

typische lange brokkelige nagels

oogafwijkingen, uveitis, panopthalmitis

minder vaak: koorts, geelzucht, bloedneus, bloed in ontlasting,h oesten, longontsteking, flauwtes

 

Bloedbeeld:_________________________________________________________________

Verhoogde titer

Hyper-gammaglobulinemie, te laag albumine, hyperproteinemie, thrombopenie, verlaagde Ht

leverenzymen ALT en AF mogelijk verhoogd,

nierwaardes, uremie en kreatinine mogelijk verhoogd (kreatinine pas verhoogd als >60-70% schade)

leucopenie (soms leucocytose)

 

 

Diagnose:___________________________________________________________________

Bloedonderzoek: 

*) de Leishmania-titer en

*) overige bloedwaarden.(zie beneden)

*) Test ook ALTIJD op de andere reisziektes!

Andere reisziektes kunnen soortgelijke symptomen geven ( Ehrlichia) en ze kunnen ook zeker

gecombineerd voorkomen.

Reisziekteprofiel 2 (van Idexx) test op: Leishmania, Ehrlichia, Babesia, hartworm en Borrelia.

*) Urine onderzoek

 

Overige bloedwaarden_________________________________________________________

totaal eiwit + spectrum

compleet rode bloedbeeld (mn Ht en thrombocyten)

leuco’s+diff

leverenzymen

nierwaarden

 

Het is belangrijk deze overige waarden ALTIJD te checqen bij een positieve titer;

- om te bepalen of er echt sprake is van de ziekte, of deze aktief is.

- om de ernst te bepalen.

- om de keuze van therapie te bepalen

- om te zien of een therapie aanslaat.

 

 

Urine onderzoek______________________________________________________________

De nierwaarde in het bloed is pas verhoogd als de nierschade meer dan 60-70% is. Dus een mooie

kreatininewaarde sluit nierschade nog niet uit.

Om vroegtijdige nierschade aan te tonen is er een urine onderzoek nodig. Er wordt dan gekeken naar het

sediment (of het aktief is), naar het soortelijk gewicht (de geconcentreerdheid) en of

er eiwitverlies via de urine is.

Eiwitverlies duidt op nierschade ongeacht of de kreatinine nog goed is.

 

 

Leishmania titer en conclusies___________________________________________________

 

Een negatieve titer

Geeft aan dat er GEEN sprake is van de ziekte Leismaniose. De hond kan nog WEL een DRAGER zijn.

Het kan zijn dat de parasiet nog verscholen is in het lichaam en dat dit de incubatieperiode is.

Dragerschap is sowieso nooit echt uit te sluiten, daarvoor moeten pijnlijke beenmergbiopten voor worden

genomen, waarbij je nog steeds niet kan uitsluiten.

Het beste is gewoon het dier in de gaten houden en zodra er verdenkingen zijn opnieuw een titermeting

doen om te zien of hij is gestegen.

               

Een lage titer, borderline

Een grensgeval en dus NIET positief. Zegt alleen maar dat het dier ooit in contact is geweest met de

parasiet (zoals de meeste honden in het buitenland), maar zegt dus absoluut NIET dat hij de ziekte

daadwerkelijk gaat ontwikkelen. Zegt ook niet dat de parasiet nog aanwezig is.

Dus NOOIT hier al medicijnen gaan geven!

Bij verdachte gelijkende symptomen dus testen op ándere reisziekten en op auto-immuunziekten.

 

Heel veel dieren die in contact komen met de parasiet, kunnen deze parasiet overwinnen. En zijn dan niet

ziek en ook geen drager meer, maar ze kunnen dan nog wel een hele tijd een lage titer hebben.

 

Bij een borderline titer is het belangrijk om na ongeveer 6 maanden opnieuw de titer te bepalen (eerder als

eerder symptomen). Als hij blijkt te stijgen, dan is sprake van ontwikkeling van de ziekte.

Als hij borderline blijft, dan is er dus niets aan de hand.

Dan eventueel pas weer testen na een groter interval (bv een jaar)

 

Een positieve, maar lage titer

Zegt nog niet veel, kan vals-positief zijn of een kruisreactie met een andere reisziekte.

Dus niet al meteen behandelen ! Het is eerst belangrijk om te kijken naar de andere bloedwaarden om

klinische afwijkingen te onderzoeken en er moet eerst getest worden op andere reisziektes.

Behandeling pas noodzakelijk als er sprake is van klinische symptomen en andere reisziekten zijn uitgesloten.

Bij onzekerheid na enkele maanden hertesten op titerstijging.

 

Een hoge titer

Als de titer positief is, dan heeft de hond de parasiet bij zich. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij er

ook ziek van is! De ziekte hoeft dan nog niet aktief te zijn.

Een hond kan namelijk verhoogde titer hebben zonder dat er symptomen of klinische afwijkingen zijn.

Er is dan ook geen therapie nodig op dit moment!

Eerst de overige bloed- en urinewaarden meten om te zien of er sprake is van klinische afwijkingen.

 

Pas als er sprake is van de combinatie: verhoogde titer én de symptomen en/of klinische

Afwijkingen (bloed en/of urine), dan pas is er sprake van de ziekte Leishmaniosis en is er

wel behandeling noodzakelijk.

Hoe hoger de titer des te ernstiger de symptomen. Immers de titer is de afweer van het lichaam en juist

Dit veroorzaakt de ziektesymptomen.

 

Een hoge titer kan ook duiden dat de ziekte is doorgemaakt. Na het doorgemaakt hebben van de ziekte blijft

de titer zeer lang hoog.

Dus alleen titerbepaling ter controle of een medicijn goed heeft gewerkt en of de hond nog steeds leismaniasis

heeft, is van weinig waarde. Ook de overige bloedwaarden moeten weer getest worden. 

 

 

Ga naar vervolg Leishmania: samenvatting, therapie, wanneer stoppen met medicatie, controles, prognose